Přejít k hlavnímu obsahu
x

Školní družina

.

Informace o provozu školní družiny

Školní družina (ŠD)

realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností a kroužků; umožňuje žákům přípravu na vyučování.

 

Provoz školní družiny (ŠD)
  • Provozní doba ŠD je od 6:00 do 16:30 hodin
  • Aby nebyla narušována činnost oddělení, jsou pro odchody dětí stanoveny tyto doby: 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 hodin
  • Provoz končí v 16:30 hodin
  • Žáci do ŠD ráno přicházejí zadním vchodem ze strany školního hřiště.
  • V 7:40 hodin děti v doprovodu vychovatelek odcházejí do výuky
  • Odchody žáků ze ŠD jsou stanoveny dle písemných požadavků rodičů
  • Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30-ti žáků

Prioritou ŠD je odpočinková, rekreační a zájmová činnost. Zapojili jsme se do celostátních akcí - Celé Česko čte dětem a Nocování s Andersenem. Velkou zásobu deskových her, které ŠD vlastní, využívají nejen žáci ŠD.

Prosíme rodiče, aby veškeré změny odchodů ze ŠD psali do deníčků ŠD.

školní družina

Pedagogické pracovnice

 

Oddělení

Vychovatelka

funkce

telefon

1.

Mgr.

Adéla Nevrlá

Vedoucí vych.

583212206, 739430036

2.

 

Irena Pospíšková

Vychovatelka

 

3.

Mgr.

Lenka Jakubíková

Vychovatelka

 

4.

Bc.

Milada Vyhnálková

Vychovatelka

 

5.

Bc.

Anna Jersáková

Vychovatelka

 

6.

 

Kateřina Balvínová

Vychovatelka

 

7.

 

Šárka Pospíšilová, Dis.

Vychovatelka

725562453

 

.

Plán akcí na školní rok

 

ZÁŘÍ:    

Přivítání nových prvňáčků

2. - 6. 9. 2019

„Týden bez odpadu 2019 se Czech Zero wast“

Mezinárodní událost, jejímž cílem je zvýšit povědomí o hromadění odpadu a inspirovat k jeho omezen…

https://www.czechzerowaste.cz/

2. - 8. 9.

 

Kreslení před školou – malování draků

9. - 13. 9. 2019

Třídní kola MČR deskových her – mistrovství ČR v deskových hrách – směřujeme na finále v Praze?
(to se uskuteční 30. 11. 2019)

16. 9. 2019 - 11. 10. 2019

Vrškování – DRACI – děti ŠD

23. 9. - 27. 9. 2019

ŘÍJEN:  

Dráčkování – draci, dráčci, dráčata

30. 9. 2019 - 11. 10. 2019

DESKOVÉ HRY – krajské kolo – Mistrovství ČR v deskových hrách – směřujeme na finále v Praze?
(to se uskuteční 30. 11. 2019)

12. 10. 2019 - SOBOTA - pro veřejnost

LISTOPAD:

Akce spojené s literárním festivalem „Město čte knihu 2019“ - patnáctý ročník festivalu – Prezentována bude tvorba Ilji Hurníka, hudebního skladatele, klavíristy, hudebního pedagoga, dramatika a spisovatele.

1. - 10. 11. 2019

akce „Uspávání skřítků“ – motivy z knihy

 

Pečení a zdobení perníčků

 

Mistrovství ČR v deskových hrách – finále v Praze

30. 11. 2019

PROSINEC: 

PŘEDVÁNOČNÍ HRÁTKY pro děti MŠ – hry a soutěže, dílničky

 

Adventní čas pro rodiče a děti

 

DESKOHRANÍ PRO RODIČE

16. 12. 2019

LEDEN:

SNĚHOVÉ HRÁTKY V ŠD

 

„CČČD“ - Soutěže v tělocvičně – inspirováno knižními hrdiny

 

Výroba dárků dětem k zápisu

 

3IQ REKORD - III. ročník

29. 1. 2020

ÚNOR:

Svátek sv. Valentýna – dárky

 

Výroba karnevalových masek – MASOPUST

 

BŘEZEN:

„CČČD“ - Kniha moje nejmilejší – babičky a dědečkové čtou v ŠD

 

PONOŽKOVÝ DEN - Světový den Downova syndromu

21. 3. 2020

VÍTÁNÍ JARA – pro děti MŠ – hry, dílničky ve spolupráci se školním parlamentem

 

„CČČD“ - „NOC S ANDERSENEM“

27. - 28. 3. 2020

DUBEN:

„DEN V MODRÉM“ den podpory autismu

2. 4. 2020

„BEZPEČNO kolem nás“ - aktivity zaměřené na bezpečnost nejen na silnici…

Projektový den - bezpečno kolem nás …

KVĚTEN:

DEN MATEK – aktivity ŠD, zaměřené na maminky, babičky, tetičky …

 

„CČČD“ - výtvarná akce: malování na asfaltu inspirované přečtenými knihami

 

ŠVIHADLOVÁ KRÁLOVNA

 

VÝLET DO ZOO V OLOMOUCI

Projektový den - zvířata kolem nás …

ČERVEN: 

Dětský den 

 

„CČČD“- čtení v oboře spojené s vyhlášením výsledků sběru kaštanů

Projektový den - příroda kolem nás …

Závěrečný rej s překážkovou dráhou – zábavné odpoledne pro děti ŠD – školní hřiště, tělocvična

 

 

 

Směrnice o stanovení

Výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině