Přejít k hlavnímu obsahu
x

Klub rodičů a přátel šestky - KRAPŠ

Spolek Klub rodičů a přátel šestky (zkratkou KRAPŠ) a byl založen na konci školního roku 2012/2013. a je nástupcem Sdružení rodičů a přátel školy tzv. SRPŠ, které nemělo právní subjektivitu. Posláním KRAPŠ je materiálně, finančně a organizačně podporovat činnost školy a napomáhat spolupráci rodiny a školy při společném působení na výchovu a vzdělávání žáků.

Kontakt

Název organizace:
KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL ŠESTKY - KRAPŠ, z.s.

Adresa: Šumavská 2325/21, 787 01 Šumperk
Email: kraps@6zs.cz

IČO: 01715437

Archiv zpráv

Kdo chce s námi na příměstský tábor KRAPŠ?

Příměstský tábor KRAPŠ se bude letos konat od 6. do 10. srpna 2018. Prožijeme společně celý týden od rána až do odpoledne, navštívíme zajímavá místa v přírodě i ve městě. Naučíme se, jak můžeme pomoci v nečekaných situacích, které nás v životě mohou potkat. Ověříme si, že dobrý kamarád je mnohem víc, než sedět doma u počítače. Pokud máš zájem o účast na táboře KRAPŠ, požádej rodiče o vyplnění přiložené přihlášky a odešlete ji na email kraps@6zs.cz .

Na všechny kamarády se těší táborový tým: Petra, Zdeněk, Monika, Martin a Radka

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ
Klubu rodičů a přátel šestky – KRAPŠ, z.s.

KDY: 21. 9. 2017 v 18:00 hod.
KDE: ve školní jídelně, vstup možný od hřiště nebo přímo ze školy
KDO: členové a příznivci KRAPŠ  tj. rodiče žáků školy, kteří mají zaplacený příspěvek KRAPŠ pro tento školní rok nebo ho budou platit, případně široká veřejnost s chutí se zapojit do našich aktivit )

PROGRAM:

 1. Informování o činnosti KRAPŠ
 2. Výsledky hospodaření za minulé období
 3. Požadavky do rozpočtu KRAPŠ
 4. Rozpočet KRAPŠ pro 2017 - 2018
 5. Plán činností KRAPŠ
 6. Ostatní – dotazy, náměty, připomínky

Petra Strnadová, 5. 9. 2017

Klub rodičů a přátel šestky – KRAPŠ, z. s., Šumavská 2325/21, Šumperk

Milé děti a rodiče, opět pro vás připravujeme na letní prázdniny příměstský tábor KRAPŠ!

Letos se bude konat denně od pondělí 7 . 8. do pátku 11 . 8. 2017 , vždy od 7:30 do 16:00 hodin. Hlavní základnu budeme mít ve škole (6. ZŠ neboli ZŠ Šumperk, Šumavská 21), stejně jako minule.

Letos se s táborovými kamarády vydáme do blízkého i vzdálenějšího okolí, abychom prozkoumali všechno zajímavé a neznámé. Společné chvíle budeme prožívat v přírodě i ve městě, zahrajeme si zajímavé hry, srandovní smile i sportovní soutěže, za které vás čekají odměny.

Pokud máte námět na zajímavý výlet, můžete ho připsat do táborové přihlášky a třeba ho i uskutečníme. Podrobný program tábora bude uveřejněn na webu školy nejpozději do 1. 5 . 2017, proto nám předejte své náměty nejpozději do 30 . 4 . 2017.

Cena tábora je 1 350,- Kč a bude zahrnovat jízdenky, vstupenky, obědy, čtvrteční večeři a páteční snídani a jiné potřebné materiály a poplatky pro průběh tábora.

Pokud se chcete tábora zúčastnit, tak vyplňte táborovou přihlášku a přineste ji do kanceláře školy (paní Jílkové) nebo ji pošlete na email kraps@6zs.cz. Závazné přijetí na tábor bude v pořadí úhrady ceny tábora, kterou je možné převodem na účet KRAPŠ. Podrobnosti o platbě jsou uvedeny na táborové přihlášce a ve smluvních podmínkách, které jsou součástí přihlášky .

Pokud máte k organizaci tábora nějaké dotazy, tak nám se napište do emailu kraps@6zs.cz nebo si rovnou zavolejte pro odpověď na mobil 606 781 458 (Petra Strnadová).

Na všechny nové i známé táborníky se těší : Petra, Monika a Zdeněk

POZVÁNKA

Vážení rodiče a příznivci KRAPŠ,

srdečně Vás všechny zveme na shromáždění členů KRAPŠ,

které se bude konat v úterý 8 . 11. 201 6 v 17:00.

Sraz je v jídelně školy, vstup ze strany hřiště.

Hlavní body shromáždění:

 • Zhodnocení činnosti KRAPŠ
 • Rozpočet 201 6 - 2017, plán, čerpání, změny
 • Změna stanov
 • Volba členů Rady KRAPŠ (předseda, místopředseda, pokladník)
 • Činnost KRAPŠ – výhled, náměty
 • Ostatní, náměty a připomínky

Za KRAPŠ: Petra Strnadová, 11 . 10 . 2016

Změna termínu schůzky KRAPŠ

Schůzka KLUBU RODIČŮ A PŘÁTEL ŠESTKY se bude konat v pondělí 18. 11. 2013.

Sraz je v 17:00 hod. před hlavním vstupem do školy.

Na programu schůzky bude řešen výběr nejlepšího loga pro KRAPŠ, způsob odměňování za sběr a ostatní provozní témata.

Za KRAPŠ Petra Strnadová