Přejít k hlavnímu obsahu
x

Zaměstnanci

Základní škola

Učitelé a asistenti pedagoga

e-mail na jednotlivé pracovníky je ve formátu:   prijmeni@6zs.cz

 (Růžena Drásalová: r_drasalova@6zs.cz)

 

1.

Mgr.

Bednarská Božena

učitelka

583550628

2.

RNDr.

Bendová Zuzana

zástupkyně ředitele školy

583550624

3.

 

Bojková Marie            

učitelka

583550636

4.

Ing.

Drásalová Lenka

učitelka

583550635

5.

Mgr.

Drásalová Růžena

učitelka

583550637

6.

Mgr.

Habrnalová Hana

učitelka

583550611

7.

Mgr.

Haltmarová Jindřiška

výchovná poradkyně 

583550616

8.

Mgr.

Jakubíková Lenka

učitelka

583550612

9.

Bc.

Jersáková Anna

asistent pedagoga

583550612

10.

 

Joklová Kateřina

asistent pedagoga

583550630

11.

Mgr.

Kampová Irena

učitelka

583550634

12.

Mgr.

Knířová Hana

učitelka

583550630

13.

Mgr.

učitel F - M

učitel

583550637

14.

 

Korešová Jiřina

asistent pedagoga

583550612

15.

Mgr.

Kroupová Radka

učitelka

583550611

16.

Mgr.

Křižanová Lenka

učitelka

583550628

17.

 

Landsfeldová Dagmar

asistent pedagoga

583550611

18.

 

Lešingr Tomáš

učitel

583550631

19.

Mgr.

Lucová Radmila

zástupkyně ředitele školy

583550624

20.

Mgr.

Macháčková Kateřina

učitelka

583550636

21.

 

Mazáková Veronika

asistent pedagoga

583550611

22.

Mgr.

Muroňová Ester

učitelka

583550617

23.

Mgr.

Navrkal Jiří

učitel

583550631

24.

Mgr.

Novák Tomáš

učitel

583550612

25.

Mgr.

Nevrklová Petra

koordinátor ICT

583550637

26.

Mgr.

Ospálková Jana

učitelka

583550630

27.

Mgr.

Pánová Ivana

učitelka

583550631

28.

Mgr.

Papoušková Jolana

školní metodička prevence

583550638

29.

Mgr.

Pešková Alena

učitelka

583550612

30.

 

Plánková Blanka

asistent pedagoga

583550612

31.

Mgr.

Pospíšilová Jitka

speciální pedagog

583550642

32.

 

Richterová Denisa

asistent pedagoga

583550612

33.

Mgr.

Rozbrojová Lenka

učitelka

583550611

34.

Mgr.

Rýcová Angelika

učitelka

583550638

35.

Mgr.

Rýznar Daniel

školní psycholog

583550642

36.

Mgr.

Seidenglanzová Monika

učitelka

583550612

37.

Bc.

Sitová Markéta

učitelka

583550634

38.

 

Smolíková Andrea

asistent pedagoga

583550636

39.

 

Stryková Soňa

asistent pedagoga

583550630

40.

Mgr.

Šinoglová Milena

učitelka

583550628

41.

Mgr.

Šmehlíková Marcela

učitelka

583550617

42.

 

Špičková Kateřina

asistent pedagoga

583550611

43.

 

Šťastná Jarmila

učitelka

583550636

44.

Mgr.

Štětinová Buxbaumová Petra

učitelka

583550617

45.

Mgr.

Švécarová Hana

učitelka

583550637

46.

Mgr.

Tůmová Lenka

učitelka

583550630

47.

Mgr.

Verner Viktor

ředitel školy

583212980

48.

Mgr.

Veselá Romana

učitelka

583550630

49.

Mgr.

Vicencová Soňa

učitelka

583550636

50.

Mgr.

Winklerová Martina

koordinátorka EVVO

583550618

51.

 

Zatloukalová Iva

asistent pedagoga

583550612

52.

Mgr.

Zatloukalová Zdeňka

učitelka

583550618

53.

Mgr.

Zerzáňová Hilšerová Pavla

učitelka

583550638

 

 

 

Školní družina

Pracovnice ve školní družině

1.

 

Balvínová Kateřina

vychovatelka

 

2.

Mgr.

Jakubíková Lenka

vychovatelka

 

3.

Mgr.

Ondráčková Nevrlá Adéla

vedoucí vychovatelka

583212206 739430036

4.

Bc.

Petrželová Marcela

vychovatelka

725562453

5.

Mgr.

Seidenglanzová Monika

vychovatelka

 

6.

 

Stonová Irena

vychovatelka

 

7.

Bc.

Vyhnálková Milada

vychovatelka

 

.

Zaměstnanci správy školy

Pracovník Telefon
1. Jílková Pavlína  hospodářka
583215284-5, 739430050
2. Janošťák Zdeněk  školník
583550621, 739430023
3. Svobodová Růžena  ekonomka školy
583550625

 

.

Zaměstnanci školní jídelny

 Pracovník Telefon
1. Režňáková Hana pokladní 583213806
2. Přikrylová Lenka vedoucí školní jídelny 583213806, 739430018