Přejít k hlavnímu obsahu
x

Zájmová činnost

Volitelné předměty a zájmové kroužky ve školním roce 2023/2024

Volitelné předměty ve školním roce 2023/2024

 

Volitelný předmět

Třída

Vyučující

Konverzace v AJ

VII. A, B, C

T. Novák

Užité výtvarné techniky

VII. A, B, C

M. Winklerová

Technické činnosti I

VII. A, B, C

J. Papoušková

Technické činnosti II

VII. A, B, C

J. Papoušková

Vaření I

VII. A, B, C

T. Lešingr

Vaření II

VII. A, B, C

T. Lešingr

Sportovní výchova (chlapci)

VII. A, B, C

J. Navrkal

Sportovní výchova (dívky)

VII. A, B, C

I. Pánová

Konverzace v AJ

VIII. A, B, C

T. Novák

Vaření

VIII. A, B, C

T. Lešingr

Technické činnosti

VIII. A, B, C

J. Papoušková

Sportovní výchova dívky

VIII. A, B, C; IX.  A, B, C

I. Pánová

Seminář z matematiky

IX. A, B, C

Z. Zatloukalová

Seminář z českého jazyka

IX. A, B, C

M. Šmehlíková

Konverzace v AJ

IX. A, B, C

A. Rýcová

Technické činnosti

IX. A, B, C

J. Papoušková

 

Zájmové kroužky ve školním roce 2023/2024

Název

Třída, ročník

Vedoucí kroužku

Deskovky 1

ŠD

A. Ondráčková Nevrlá

Deskovky 2

ŠD

I. Zatloukalová

Kecky (hrátky se slovy)

ŠD

K. Balvínová

Sporťáček

ŠD

L. Jakubíková

Malý vědátor

ŠD

M. Vyhnálková

Keramický kroužek 1

1. ročník

B. Bednarská

Keramický kroužek 2

2. ročník

B. Bednarská

Keramický kroužek 3

1. - 2. ročník

B. Bednarská

Robokroužek

4. - 9. ročník

P. Nevrklová

Hrajeme si s angličtinou 1

2. ročník

J. Korešová

Hrajeme si s angličtinou 2

2. ročník

J. Korešová

Sborový zpěv 1

1. stupeň

P. Zerzáňová

Sborový zpěv 2

2. stupeň

P. Zerzáňová

Volejbal dívky

6. - 9. ročník

I. Pánová

Kroužek tvůrčího psaní a čtení

4. - 9. ročník

E. Muroňová

Veselá věda

1. - 2. ročník

V. Šmídová