Přejít k hlavnímu obsahu
x

Zájmová činnost

Volitelné předměty a zájmové kroužky ve školním roce 2019/2020

 

Volitelné předměty 2019/2020

 

Název

Třída

Vyučující

1

Seminář z matematiky

VII. A, B, C

p. uč.

Švécarová

2

Seminář z českého jazyka

VII. A, B, C

p. uč.

Muroňová

3

Konverzace v AJ

VII. A, B, C

p. uč.

Rýcová

4

Informatika

VII. A, B, C

p. uč.

Nevrklová

5

Technické činnosti

VII. A, B, C

p. uč.

Papoušková

6

Vaření

VII. A, B, C

p. uč.

Lešingr

7

Sportovní výchova chlapci

VII. A, B, C

p. uč.

Navrkal

8

Sportovní výchova dívky

VII. A, B, C

p. uč.

Pánová

9

Užité výtvarné techniky

VII. A, B, C

p. uč.

Zatloukalová

10

Seminář z matematiky

VIII. A, B

p. uč.

Drásalová R.

11

Seminář z přírodopisu

VIII. B, C

p. uč.

Winklerová

12

Konverzace v AJ

VIII. A, B, C

p. uč.

Sitová

13

Seminář z fyziky

VIII. A, B, C

p. uč.

Švécarová

14

Vaření

VIII. A, B, C

p. uč.

Lešingr

15

Technické činnosti

VIII. A, B, C

p. uč.

Papoušková

16

Informatika

VIII. A, B, C; IX. A, C

p. uč.

Nevrklová

17

Sportovní výchova chlapci

VIII. A, B, C

p. uč.

Navrkal

18

Seminář z chemie

IX. A, B, C

p. uč.

Drásalová L.

19

Seminář z matematiky

IX. A, B, C

p. uč.

Zatloukalová

20

Seminář z českého jazyka

IX. A, B, C

p. uč.

Šmehlíková

21

Konverzace v AJ

VIII. A; IX. A, B, C

p. uč.

Kampová

22

Finanční gramotnost

IX. A, B, C

p. uč.

Kolák

23

Technické činnosti

IX. A, B, C

p. uč.

Papoušková

24

Sportovní výchova chlapci

IX. A, B, C

p. uč.

Navrkal

25

Sportovní výchova dívky

VIII. A, B, C; IX. A

p. uč.

Pánová

 

 

 

Zájmové kroužky ve školním roce 2019/2020

 

Název

Třída

Vyučující

1

Náprava dys-poruch 1

1. stupeň

p.uč.

Veselá

2

Náprava dys-poruch 2

2. stupeň

p.uč.

Bojková

3

Sportovní mix

ŠD

p.uč.

Jakubíková

4

Keramický kroužek 1

1. stupeň

p.uč.

Bednarská

5

Keramický kroužek 2

1. stupeň

p.uč.

Bednarská

6

Keramický kroužek 3

1. stupeň

p.uč.

Bednarská

7

Kroužek aerobiku a rytmické gymnastiky

3. - 5. ročník

p.uč.

Habrnalová

8

Florbal dívky

6. - 9. ročník

p.uč.

Pánová

9

Sborový zpěv 1

1. stupeň

p.uč.

Zerzáňová

10

Sborový zpěv 2

2. stupeň

p.uč.

Zerzáňová

11

Kroužek tvůrčího čtení a psaní

2. stupeň

p.uč.

Muroňová

12

Hrajeme si s angličtinou

2. ročník

p.uč.

Korešová

13

Florbal chlapci

6. ročník

p.uč.

Lucová

14

Veselá věda 1

1. stupeň

paní

Heldesová

15

Veselá věda 2

1. stupeň

paní

Heldesová

16

LEGO kroužek 1

1. stupeň

p.uč.

Plánková

17

LEGO kroužek 2

1. stupeň

p.uč.

Plánková

18

LEGO kroužek 3

1. stupeň

p.uč.

Plánková

19

LEGO kroužek 4

1. stupeň

p.uč.

Plánková