Přejít k hlavnímu obsahu
x

Školní družina

.

Informace o provozu školní družiny

Školní družina (ŠD)

realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností a kroužků; umožňuje žákům přípravu na vyučování.

 

Provoz školní družiny (ŠD)
  • Provozní doba ŠD je od 6:00 do 16:30 hodin
  • Aby nebyla narušována činnost oddělení, jsou pro odchody dětí stanoveny tyto doby: 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 hodin
  • Provoz končí v 16:30 hodin
  • Žáci do ŠD ráno přicházejí zadním vchodem ze strany školního hřiště.
  • V 7:40 hodin děti v doprovodu vychovatelek odcházejí do výuky
  • Odchody žáků ze ŠD jsou stanoveny dle písemných požadavků rodičů
  • Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30-ti žáků

Prioritou ŠD je odpočinková, rekreační a zájmová činnost. Zapojili jsme se do celostátních akcí - Celé Česko čte dětem a Nocování s Andersenem. Velkou zásobu deskových her, které ŠD vlastní, využívají nejen žáci ŠD.

Prosíme rodiče, aby veškeré změny odchodů ze ŠD psali do deníčků ŠD.

školní družina

Pedagogické pracovnice

 

1.

 

Balvínová Kateřina

vychovatelka

 

2.

Mgr.

Jakubíková Lenka

vychovatelka

 

3.

Mgr.

Ondráčková Nevrlá Adéla

(druzina@6zs.cz)

vedoucí vychovatelka

583212206 739430036

4.

Bc.

Petrželová Marcela

vychovatelka

725562453

5.

  Stonová Irena

vychovatelka

 

6.

 Bc.

Vyhnálková Milada

vychovatelka

 

7.

 

Zatloukalová Iva

vychovatelka

 

 

Směrnice o stanovení

Výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině