ENGLISHSTAR - Mezinárodní soutěž v anglickém jazyce pro žáky základních škol

Akce/foto

Historicky poprvé se dne 13. 5. 2024 na naší škole konala mezinárodní soutěž v anglickém jazyce pro žáky základních škol s názvem ENGLISHSTAR, ve které si žáci porovnali síly se školami z Česka, Slovenska a Srbska.

Soutěže se zúčastnilo přes 1 000 škol. Organizátorem soutěže byla společnost Englishstar, koordinátorem pro naši školu Mgr. Tomáš Novák.

Do soutěže byli vybrání excelentní žáci a žákyně naší školy ze 4. až 9. ročníku, kteří naši školu na mezinárodní úrovni skvěle reprezentovali.

Jak již bylo zmíněno výše, soutěže se zúčastnilo přes 1 000 škol a přes 30 000 soutěžících. Naší škole se tak v naší kategorii podařilo získat 4. místo s celkovou úspěšností 95,84 %.

Velmi děkuji takto všem účastníkům, hlavně však těm mladším, pro které je tato soutěž stresující. Velký dík patří také naší škole za vytvoření vhodných podmínek pro soutěž.

Mgr. Tomáš Novák