Přejít k hlavnímu obsahu
x

Povídková koláž

Akce /foto

Před podzimními prázdninami si téměř dvě desítky žáků z několika základních škol šumperského okresu zvolily pro výuku Městskou knihovnu TGM. Mezi nimi bylo i sedm našich literárních nadšenců 7. až 9. ročníku. Přilákala je nabídka projektu „MAP vzdělávání ORP Šumperk“: pod vedením známé spisovatelky Petry Braunové vytvořit společnou povídku (včetně dalších redakčních prací - ilustrací, grafiky a jazykových korektur). 

Paní Braunová předvedla s žákovským týmem bez nadsázky výtečný tvůrčí koncert počínaje tvorbou nápadů a konče hotovou povídkou sestavenou z příspěvků všech zúčastněných. S nůžkami v ruce průběžně vybírala vhodné části, čímž po celou dobu setkání režírovala děj. Po čtyřech hodinách velmi svižné práce si dílo všichni s velkým zájmem vyslechli. Vznikl tak zajímavý příběh o dospívajícím Adamovi, který ve škole zápasí s matematikou a zároveň prožívá hořké odmítnutí od milované dívky…

Nevšední zážitek navíc umocnila pochvala z úst paní spisovatelky. Ocenila talent žáků a zejména vzájemnou spolupráci.  K této pochvale se jistě přidává i šumavská patronka „Žofka“, neboť ví, že naši nadšenci literaturu milují.

Velký dík patří rodičům, kteří svým dětem tuto akci dopřáli, dále organizátorům - Mgr. Daniele Šikulové, garantce Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti MAP ORP Šumperk, paní Jitce Sopperové, knihovnici MěK TGM Šumperk, a především paní spisovatelce Petře Braunové za bravurní literární dílnu.

Klobouk dolů!

Mgr. E. Muroňová

fotogalerie