Zábavné formy výuky nám nejsou cizí

Akce/foto

Aktivizující metody nám nejsou cizí ani ve výuce anglického jazyka. Mimo kognitivní rovinu se snažíme rozvíjet i rovinu afektivní. Konkrétně toto lze pozorovat na obrázku při výuce anglického jazyka.

Žáci byli rozděleni do tří skupin – „podmět“, „pomocné sloveso“ a „sloveso s koncovkou ing“. Cílem této aktivity bylo si uvědomit důležitost pomocného slovesa. Z každé skupiny byl odebrán žák s pomocným slovesem a věta rázem nedávala smysl. Ve výuce si konečně tak všichni ucelili to, že pomocné sloveso je opravdu potřeba. J

Z této aktivity jsme si vytvořili i malý projekt, který jsme si vyvěsili na různých místech v učebně cizích jazyků.

Pevně věříme, že se nám implementací aktivizujících metod mířících na afektivní rovinu daří rozvíjet kreativitu a úspěšnost našich žáků a žákyň.

Mgr. Tomáš Novák