Ptáčata a Ptáčátka opět zazpívala…

Akce/foto

Po dlouhých třech letech odmlky, způsobených covidovou pandemie, jsme měli možnost opět zpívat před publikem. Ve čtvrtek 24. listopadu 2022, ve 12:30 hodin, nasedli zpěváci našeho sboru do autobusu. Náš cíl byl " Skleník" v Loučné nad Desnou. Zde se již po třicáté konal známý festival dětských pěveckých sborů Loučenská vločka.

Jde o dvoudenní nesoutěžní festival, na kterém vystupují nejen sbory z okolních měst a vesnic, ale také z jiných koutů naší republiky. Na tuto přehlídku jsme odjeli v počtu více jak 40 zpěváků. Téměř polovina zpívajících byli noví žáčci z prvních tříd. Pro většinu z nich bylo toto vystoupení prvním nejen v řadách sboru.

Naše sbory, Ptáčátka a Ptáčata, vystupovala na třetím koncertu Děti dětem, v krásné společnosti dalších dvou sborů z Loučné a Pardubic. Zpívaly skladby se zimní a vánoční tematikou. Atmosféra byla jako vždy báječná a vystoupení nejen našich sborů se byla vydařená. Jsem opravdu ráda, že se podařilo tuto akci opět zrealizovat v tradiční a pohodové podobě.

Velké poděkování směřuji k rodičům našich zpěváků, kteří nás přijeli do koncertního sálu v Loučné podpořit a vytvořili tak báječnou atmosféru. Nesmím také opomenout podporu klubu rodičů a přátel školy (KRAPŠ), který nám významně přispěl na dopravu do Loučné a zpět.

Následné poděkování patří lidem, bez kterých by tento sbor nemohl vůbec fungovat a to zpěvákům obou sborů, naší skvělé paní klavíristce Marušce a paní dirigentce Pavle.
Náš sbor nezahálí. Kdo by si nás chtěl do konce tohoto kalendářního roku poslechnout, zde je malý výčet toho co nás ještě čeká:

8. 12. – školní vánoční jarmark (celý sbor)
14. 12. – vystoupení u radnice (celý sbor)
17. 12. – koncert v Maršíkově (jen Ptáčata)

Za sbory Ptáčata a Ptáčátka, Mgr. Adéla Ondráčková Nevrlá