Cyklistický kurz – květen 2024

Akce/foto

Letošní cyklistický kurz osmých tříd se konal ve dnech 14. až 17. května 2024. Naši řadu doplňovali čtyři odvážní učitelé: paní učitelka Winklerová, Papoušková a Rozbrojová a pan učitel Lešingr. Natěšení a plní odhodlání jsme slunečné úterní ráno vyrazili směrem Dvůr Nové Zámky v Litovelském Pomoraví. Po cestě nás čekala zastávka v muzeu tvarůžků v Lošticích. Naše vědomosti byly obohaceny spoustou zajímavostí o výrobě a historii tvarůžků. Potom, co jsme zvážili, zda ochutnáme tvarůžkovou zmrzlinu, jsme pokračovali do našeho cíle. Přijeli jsme po čtvrté hodině. Unavení, ale naopak pyšní na náš výkon. Za odměnu nás čekala lahodná večeře, na závěr dne společenské hry a hurá do peřin.

Druhý den nás svým programem ani počasím nezklamal. Po snídani naše cesta vedla na Sluňákov, kde nás v Domu přírody Litovelského Pomoraví čekal oběd. Poté jsme se prošli v přilehlém areálu, kde se vyskytovala spousta zajímavých výtvorů a konstrukcí spojených s přírodou a zvířaty. Při zpáteční cestě nesmím opomenout naše překonání pravého ramene řeky Moravy fascinujícím samoobslužným přívozem. V závěru cesty na ubytování nás čekala zastávka v Doubravském dvoře, kde jsme ochutnali tamější domácí zmrzlinu a pohladili si krávy s telaty. Na ubytování nás čekala zasloužená večeře a pestré společenské hry.

Třetí den se zdá být ze všech tím nejzajímavějším. V blízkém Uničově jsme vystoupali na vrchol radniční věže s výhledem na široké okolí. Od pana průvodce jsme se dozvěděli něco o historii města. Poté jsme dojeli na základní školu v Litovli, kde jsme se naobědvali. Po delší cestě jsme dorazili ke zlatému hřebu dne. Zavítali jsme do útrob Mladečských jeskyní. Také jsme si osvojili, jak se rozezná stalagmit, stalaktit a stalagnát. Zpět na ubytování už to bylo coby dup.

Počasí čtvrtý den nám bohužel vstříc nevyšlo. Dlouhou cestu do Šumperka nám z většiny znepříjemňoval déšť. My to ale nevzdali a přes všechny jeho nástrahy jsme všichni v pořádku dojeli domů.

A kolik že jsme toho našlapali? Okolo 165 kilometrů! Z cyklistického kurzu si odnášíme nejen nové vědomosti, ale i spoustu úžasných chvílí, které jsme všichni společně prožili a navzájem se více poznali. Na závěr děkujeme našim skvělým učitelům, kteří to s námi statečně zvládli a paním kuchařkám z ubytování za skvělé snídaně a večeře.

Jakub Havlíček, VIII.