Výtvarná soutěž

Akce/foto

V měsíci březnu se uskutečnilo školní kolo výtvarné soutěže na téma „Bezpečná doprava budoucnosti“, kterou vyhlásili pořadatelé Bezpečně na silnicích, Policejní prezidium České republiky a krajská ředitelství Policie České republiky.

Soutěže se zúčastnili žáci těchto tříd: I. A, II. B, II. C, III. A, IV. B, V. D, VI. A, VII. A, VII. B, VII. C.

Vyhodnocení školního kola:

1. kategorie – 1. a 2. ročník

  1. místo: Ležáková Ema – II. C
  2. místo: Britan Tomáš – II. C
  3. místo: Pírková Kamila – I. A

2. kategorie – 3., 4., 5. ročník

  1. místo: Ducháčová Ariana Ginevra – V. D
  2. místo: Svačinka Matěj – III. A
  3. místo: Šíblová Veronika – III. A

3. kategorie – 6., 7. ročník

  1. místo: Gurjasmeet Kaur – VII. B
  2. místo: Kutsenko Anna – VI. A
  3. místo: Doubravská Ela – VII. B

Děkujeme všem žákům, kteří se do soutěže zapojili, a přejeme další krásné tvůrčí nápady.

Mgr. Hana Habrnalová