Ve školní družině netradičně oslavili „Den Země“

Akce/foto

„Den Země“ nebyl pro žáky 1. a 3. oddělení naší školní družiny jen jedním slavnostnějším dnem. Byl to čtrnáctidenní řetězec akcí a aktivit. V tomto řetězci se zábavnými a poučnými aktivitami dozvěděli nové a mnohdy velmi zajímavé informace.

Nejen o třídění odpadu a jak se tento správně rozděluje. Také o recyklaci, o znečištění životního prostředí, o koloběhu vody v přírodě a o nutnosti s vodou šetřit. Zaujali je informace o změně klimatu, o odlesňování, o ochraně přírody.

Nebyly to však jen suchá data a informace. V pomyslném řetězci aktivit byly například i hry s tematikou třídění odpadu. Velký zájem si zasloužila i hra s vyhledáváním přírodnin. Co však bychom vyzdvihli jako „nejnaleštěnější“ článek pomyslného řetězu? Byl to příjezd jednoho z tatínků naší žákyně z 3. oddělení. Nepřijel jen tak obyčejným osobním autem. Přijel s velkým autem na sběr komunálního odpadu. Nevíme, jak se přesně toto auto nazývá. Žáci to však hned pojmenovali. Prostě a jednoduše popelářský „kuka vůz“. A hned si také mohli vyzkoušet, jaké je to stát na stupátku takového vozu. S otevřenými ústy pak sledovali výklad odborníka. Určitě to bylo pro naše žáky zajímavější a zábavnější, než obyčejná přednáška.

Čtrnáct dní věnovaných naší Zemi bylo plné zážitků a výše uvedených informací. Můžeme jen doufat, že se tyto akce nestaly jen jednorázovou aktivitou. Pevně věříme, že popsaná akce zanechala environmentální stopu v mysli dětí naší školní družiny.

                                                                                   za oddělení Berušek a Žabek naší školní družiny 
                                                                                              Mgr. Adéla Ondráčková Nevrlá