Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2022/2023

Akce/foto

V letošním školním roce vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP ČR) již patnáctý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit.  V letošním školním roce 2022/2023 je to kniha Křeček v letu spisovatelky Zuzany Barilové a ilustrátorky Markéty Vydrové. 

Prvňáčci naší školy se tohoto projektu celý školní rok poctivě účastnili.  S knihami pracovali velmi aktivně a se zájmem. Prvňáčci z 1. oddělení Žabek naší školní družiny chodili do knihovny pravidelně, a to každý poslední čtvrtek v měsíci.  Zde, v oddělení pro děti a mládež, probíhaly tematické programy zaměřeným na popularizaci čtení.  

Ve čtvrtek 25. 5. 2023 přišli do Městské knihovny T. G. Masaryka naše prvňáky podpořit zpěváci vystoupením DPS Ptáčata. Velkým překvapením pro ně byla postava krále, který za pomoci knihovnice Jitky pasoval naše prvňáky na čtenáře a předal jim unikátní knížku pro prvňáčka a drobné upomínkové předměty města Šumperka.  

Odzpívaná písnička odtajňovala barvu pasovaných. Barva, která se objevovala v textu písní byla shodná s barvou mašlí na knihách a barvou triček, které měli žáci jednotlivých tříd oblečené. Role krále se báječně zhostil starosta města pan Miroslav Adámek. Ten také společně s našim panem ředitelem Viktorem Vernerem a ředitelkou knihovny paní Kamilou Šeligovou popřáli žákům hodně dobrodružnou a inspirativní cestu čtenáře.  Následně byli malí čtenáři obdarování glejtem se slibem čtenáře.  A není divu, že si svůj slib uměli přečíst. 

Mgr. Adéla Ondráčková Nevrlá