Šumperští záchranáři

Akce/foto

Učit se o záchranářích a mimořádných událostech v životě člověka, ale přitom sedět jen ve školních lavicích je, jako byste o moři věděli z doslechu nebo cestovali prstem po mapě. Protože žáci 8. ročníku nezůstali pouze u teorie
a vypravili se jak k hasičům, tak ke zdravotníkům, dostali informace
o fungování obou institucí z první ruky. Vlídně, jasně, zajímavě, trpělivě, na vysoké úrovni teoreticky i prakticky.

Nejdříve se seznámili s pěkně opraveným areálem HZS, jeho organizační strukturou a vybavením. V průběhu návštěvy navíc zažili dva výjezdy od okamžiku rozsvícení poplachových červených světel přes bleskové vypravení zásahové jednotky až po sledování vozidel díky speciální aplikaci.

Jestliže největší zájem u mládeže v areálu hasičů vzbudil dispečink a vybavení hasičského auta, na „záchrance“ to byly útroby moderního typu sanitky nebo obsah příručních lékařských kufříků s medikamenty, přístroji či fixačními pomůckami, které si žáci mohli na svém těle vyzkoušet.

Jsme rádi, že v našem městě fungují složky IZS výborně. Děkujeme milým hasičům
a zdravotníkům za věnovaný čas a péči.

Mgr. E. Muroňová s VIII. C