Přejít k hlavnímu obsahu
x

Rodičovská akademie

Akce /foto

Dne 6. 11. 2019 proběhla na naší škole rodičovská akademie na téma Kyberšikana a kybergrooming, kterou pro nás zorganizovala v rámci projektu „MAP vzdělávání ORP Šumperk II“ Místní akční skupina Šumperský venkov a Klub rodičů a přátel šestky – KRAPŠ. Akademie se zúčastnilo téměř 70 zájemců. Debatoval s námi PhDr. René Szotkowski, Ph.D. z projektu E-Bezpečí (Projekt Univerzity Palackého Olomouc, který je zaměřen na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou s rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény). Hlavním tématem večera se stal sexting – stále nebezpečnější riziková forma online komunikace vedoucí k mnoha závažným problémům. Informace, které jsme získali, v nás zanechaly nejistotu o míře bezpečí našich dětí při pohybu na internetu. Zároveň jsme však získali návody, jak  je lépe chránit a jak s nimi komunikovat. Kladné ohlasy zúčastněných nás ujistily, že rodičovská akademie splnila naše očekávání.

Projekt E- Bezpečí najdete i na obsáhlém webu (www.e-bezpeci.cz), který obsahuje nejen mnoho informací o nástrahách kyberprostoru, ale i on-line poradnu.

Mgr. J. Papoušková