Recitační soutěž pro žáky 2. stupně

Akce/foto

V úterý 27. 2. 2024 se na naší škole konalo ŠKOLNÍ KOLO RECITACE, na němž opět zazněly krásné a zajímavé prozaické texty přednášené našimi žáky. Na 3. místě se umístila Eliška Švarcová ze třídy VII. C, 2. místo získal Ondřej Hantek ze třídy VI. B a 1. místo si právem zasloužila Tina Ročková ze třídy VII. B. Ve čtvrtek 14. 3. 2024 na OKRSKOVÉM KOLE RECITACE na SVČ Doris Šumperk naši školu za 3. kategorii reprezentovali žáci Ondřej Hantek ze třídy VI. B a Tina Ročková ze třídy VII. B. Za 4. kategorii recitoval Vojtěch Faltus ze třídy IX. C. Všichni tito žáci postoupili do OKRESNÍHO KOLA RECITACE, které se konalo v úterý 26. 3. 2024 na SVČ Doris Šumperk. Vojtěch Faltus dostal za svůj umělecký výkon v okresním kole recitace čestné uznání od poroty. Tina Ročková postoupila do KRAJSKÉHO KOLA RECITACE, které se bude konat v pátek 26. 4. 2024 na ZUŠ Žerotín v Olomouci.
Všem recitátorům z celého srdce děkuji za to, že měli odvahu a píli naučit se zpaměti umělecké texty a zároveň jim gratuluji za jejich úspěchy.
Tině Ročkové budeme přát, aby si krajské kolo recitace užila a odnesla si z něj co nejkrásnější umělecký zážitek.

  Mgr. Petra Štětinová Buxbaumová