Příměstský tábor pro předškoláky

Akce/foto

Děti už se rozloučily s prázdninami a naši noví prvňáčci si pomalu zvykají na nové prostředí, spolužáky, paní učitelky. Abychom od možného napětí budoucím prvňáčkům malinko ulevili, připravili jsme pro děti letošních prvních tříd opět příměstský tábor přímo v prostorách naší školy. Letos to byl již třetí ročník. První se konal před kovidovou krizí, ten druhý pak po vynucené pauze. Děti nadšené z tábora v září nastoupily do první třídy pozitivně naladěné, orientovaly se již od začátku ve velkých prostorách naší školy s jistotou a byly velmi nápomocné těm spolužákům, kteří se tábora nezúčastnili. A právě nejen ohlas a spokojenost dětí, ale zejména ulehčení při nástupu do první třídy nás inspirovaly k uspořádání třetího ročníku příměstského tábora. 

Děti si ve čtyřech dnech vyzkoušely různé sportovní aktivity ve školní tělocvičně, ve školní dílně si vyrobily roztomilého skřítka, zažily „olympijský“ den na školním hřišti, hledaly poklad, zkusily známé i neznámé seznamovací hry, odreagovaly se při společném čtení pohádek, vyrobili si pamětní plakát z otisků rukou a zažily mnoho dalších aktivit. To vše pod dohledem zkušených pedagogických pracovnic naší školy. Také se formou her, tvoření a zábavy blíže seznámily se svými třídními učitelkami.

Velkým zážitkem byla pro děti i školní jídelna. Dětem opravdu velmi chutnalo a uspořádat vše na tác a následně dojít bezpečně až ke stolku zvládly všechny na jedničku. Paní kuchařky byly dětmi oceněny řádem Zlaté vařečky a naši předškoláci od nich dostali sladké „žirafí“ sušenky, které jim moc chutnaly.

Myslíme si, že i letošní ročník tábora splnil svůj účel. Děti odcházely s úsměvy na rtech, některé by si tábor prodloužily o pár dní. Byly spokojené, pravda i trochu unavené ze zpracovávání nových vjemů, informací a poznatků, ale snad i šťastné. Věříme, že nejen první dny ve školních lavicích zvládnou v pohodě, s radostí a bez jakékoliv újmy.   

Moc děkujeme všem rodičům za spolupráci, ochotnému personálu školní jídelny, paní učitelce Jolaně Papouškové, Haně Knířové, Heleně Urbánkové, Romaně Veselé, manželům Rýznarovým a panu učiteli Jiřímu Navrkalovi, kteří nám s programem pomohli, našim bývalým i současným žákyním Vanese Viktorínové, Ivance Partischové, Ester Lucové, Adéle Peslarové, Lucii Hirsch, Sáře Anovčínové a Rosťovi Brücknerovi za neskutečnou pomoc v pozici instruktorek, chystačů svačinek, 3D tiskařům, dále skvělé kadeřnici paní Štěpánce Bartošové a její pomocnici Natálii Richterové za upletení krásných copánků táborovým holčičkám, MAS Horní Pomoraví o. p. s pod vedením paní ing. Anny Bartošové za sponzorské dárky a zejména spolku KRAPŠ za umožnění této akce.

 

              Táborový tým: Radmila Lucová, Radka Kroupová, Pavla Zerzáňová,

                                         Petra Nevrklová a Iva Zatloukalová