Přejít k hlavnímu obsahu
x

Pilotování nového vyučovacího předmětu Technika

Akce /foto

Jsme rádi, že na naší škole patří práce ve školních dílnách mezi oblíbené činnosti žáků 2. stupně.

Technika je každodenní součástí života člověka, což vyžaduje, aby si mladá generace osvojila soubor znalostí, pracovních dovedností a návyků uplatnitelných v běžném životě. Žijeme obklopení technikou, úkolem školy je naučit žáky v míře přiměřené jejich věku rozumět světu, který je obklopuje. Úkolem školy je také rozvíjet manuální zručnost žáků, která je potřebná nejen v běžném životě, ale i v řadě technických a netechnických profesí stejně jako při zájmových aktivitách.

Připravované nové pojetí technického vzdělávání – vyučovací předmět „Technika“ je však třeba důkladně připravit tak, aby bylo efektivní z hlediska cílů a metod, atraktivní z hlediska obsahu. Proto MŠMT umožnilo realizovat pilotní ověřování Rozvoje technického myšlení, technické tvořivosti a praktických činností. Do tohoto pilotování jsme se jako jedna ze třiceti škol v republice s radostí zapojili.

Přímo ve školní výuce budeme ověřovat, zda koncepce rozvoje technického myšlení, technické tvořivosti a praktických činností rozpracovaná odborníky z Univerzity Palackého v Olomouci pro 2. stupeň základních škol odpovídá možnostem naší školy. Ověřování bude probíhat po dobu dvou let v předmětu Práce s technickými materiály a Technické činnosti.

Bližší informace můžete najít zde.