Hravá fyzika

Akce/foto

V rámci výuky fyziky v osmém ročníku jsme k nám do vyučovacích hodin pozvali naše milé spolužáky ze třetích tříd. Seznámili jsme je s jednou oblastí fyziky, a to s Elektrostatikou. Připravili jsme si spoustu pokusů, které si i sami třeťáčci mohli vyzkoušet. Zelektrovali jsme plechovky a uspořádali závod plechovek, polystyrenové kuličky obalené grafitem se také krásně nalepily na zelektrovanou plastovou trubku, i alobalová lodička plavala za zelektrovanou tyčí, taktéž mýdlová bublina a spoustu dalších. Největší úspěch sklidil Van de Graaffův generátor, pomocí kterého jsme několik třeťáčků i paní učitelky zelektrovali. Návštěva u nás v učebně fyziky se všem velmi líbila. Děkuji všem svým žákům, kteří se s láskou a empatií věnovali svým mladším spolužákům a tím přispěli k dobrým vztahům mezi mladšími a staršími žáky naší školy a snad zapálili jiskřičku pro fyziku.

Mgr. Hana Švécarová