Halloween ve školní družině

Akce/foto

Podzimní tvoření s dýněmi, nás přivedlo na myšlenku uskutečnit s žáky „dýňovo-halloweenský rej“. Sešlo se nám spoustu různorodých masek od dýní, přes čarodějnice až po strašidelného kostlivce. Průvod masek prošel školou a skončil v tělocvičně, kde byly připraveny různé soutěže a hry. Odměnou pro všechny byly sladkosti, které si děti napekly s pomocí rodičů.

Za kolektiv vychovatelek Iva Zatloukalová