Exkurze v ČTK a ČT

Akce/foto

Po přijímacích zkouškách se třicítka žáků devátého ročníku vydala do Prahy, aby zjistila, jak vypadá a funguje Česká televize z druhé strany obrazovky, co je potřeba k vytváření poctivého zpravodajského servisu a jestli i dnes lze rozpoznat důvěryhodnou zpravodajskou agenturu.

Odpovědi na poslední dvě výše uvedené otázky nám pomohla najít při návštěvě České tiskové kanceláře v Opletalově ulici paní Mgr. Martina Vašíčková, bývalá zpravodajka, která nyní působí jako ředitelka Akademie ČTK a tisková mluvčí, a posléze pan Mgr. Radomír Novák, vedoucí sportovní redakce. V labyrintu České televize jsme potkali nejen mediální hvězdy, ale na každém metru jsme měli možnost uvědomit si, kolik dovedně prováděných řemesel či jiných profesí se ukrývá za každou vteřinou vysílání. S velmi laskavým panem průvodcem jsme totiž prošli nejedno studium. Také jsme dostali šanci vyzkoušet si, jaké je to být kameramanem, moderátorem nebo jen „obyčejným“ šaškem.

Oba mediální obři se nám představili přívětivě, srozumitelně, vkusně, bez laciné podbízivosti, s prostorem pro vytvoření vlastního názoru.

Děkujeme!

Mgr. E. Muroňová